Privacy Policy

Wie zijn we

Ter verduidelijking van onze identiteit: wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67866727 met de handelsnamen Gunsing Culinair en Wijnencyclopedie, en wij beheren in die hoedanigheid de websites wijnencyclopedie.nl, gelderswijnhuis.nl, ibenno.nl en gunsingculinair.nl.
Van de genoemde websites verzamelt uitsluitend gelderswijnhuis.nl gegevens. Onze andere sites zijn passief.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij en waarom

Leeftijdscontrole

Wanneer u onze site bezoekt, voeren wij de verplichte leeftijdscontrole uit. Uw leeftijd wordt opgeslagen in een cookie dat 2 dagen bewaard blijft.

Bestellingen

Wanneer u bij ons – via de email – een bestelling plaatst, dan vragen wij van u ten behoeve van de eerste levering de volgende gegevens:
– Naam, adres en woonplaats
– E-mailadres
– Telefoonnummer

Wij bewaren deze gegevens in ons offline register van actieve klanten.
Als u een jaar of langer geen bestelling heeft geplaatst, dan worden uw gegevens automatisch verwijderd uit dit register. Eventuele facturen van levering – met daarin ook uw NAW- en bestelgevens – worden evenwel 7 jaar bewaard, conform wettelijk voorschrift inzake administratie.

Wijze van verwerking
Wij geven uw gegevens niet door aan andere partijen. We gebruiken ze uitsluitend op de hieronder beschreven wijze:
Uw adresgegevens, mailadres, telefoonnummer en bestelgegevens incl. factuur worden offline bewaard in onze administratie. Daarnaast worden ze off-site opgeslagen op een beveiligde NAS-server zonder externe internettoegang. Een kopie van de facturen bewaren we ook op papier.
Op grond van de Belastingwetgeving zijn wij verplicht om deze informatie 7 jaar te bewaren.
Wij gebruiken uw adresgegevens en uw telefoonnummer voor het verzenden dan wel bezorgen van uw bestelling en voor eventueel contact t.b.v. de bezorging. Uw emailadres gebruiken we het bevestigen van de bestelling en het toezenden van de elektronische factuur.

Cookies

Uw leeftijd (wel of niet ouder dan 18 jaar) die bij de toegangscontrole wordt gevraagd, wordt opgeslagen in een cookie en 2 dagen bewaard.

Hoe lang bewaren we uw data

Behalve de leeftijdcheck bewaren wij verder geen gegevens van u.

Welke rechten heeft u over uw data

U kunt verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van u hebben, verwijderen. Dit bevat echter geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Aanvullende informatie

Uw toestemming

Wij mogen uw gegevens slechts opslaan met uw toestemming. Wanneer u een bestelling plaatst, en daarbij gegevens verstrekt, dan is er sprake van een zgn. “vrijwillige actieve handeling” (opt-in) en mogen wij op grond van de nieuwe privacyregelgeving (AVG) uw toestemming beschouwen als verleend. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een verzoek tot verwijdering van uw gegevens (zie hierboven).

Hoe we uw data beveiligen

Deze website is voorzien van SSL/HTTPS verbindingbeveiliging.
De website zelf draait op het WordPress-platform en wordt automatisch bijgewerkt.
De site wordt gehost door een gerenommeerde commerciƫle hostingprovider.
Ons klantenbestand wordt opgeslagen op een stand-alone NAS zonder internetverbinding.

Welke datalekprocedures hebben we geĆÆmplementeerd

Indien er sprake is van een datalek, dan zullen we dit op deze pagina vermelden.